مهمان به دانشنامه ایفا خوش آمدید, موقعیت شما: ورود

دانشنامه ایفا

RSS RSS

جستجو
»

PoweredBy

به دانشنامه آزاد شرکت ایرانیان فرایند افزار خوش آمدید!GenXهزینه های بالای تولید نرم افزار سفارشی، باعث شده تا شرکتها یا از بسته های نرم افزاری موجود در بازار استفاده کنند و یا زمان و هزینه بسیار بالایی را صرف تولید نرم افزار خود کنند. شرکت ایفا با تولید نرم افزار GenX (موتور تولید نرم افزار ایفا) سرعت تولید نرم افزار را با حذف فرایندهای تکراری در پیاده سازی نرم افزار بالا برده است.سیستمهای مدیریت اطلاعات

سیستم اطلاعت مدیریت به معنی مدیریت برپایه اطلاعات می باشد. مدیران امروز، باانبوهی اطلاعات روبرو هستند. اطلاعاتی که به عنوان داده های سیستم بایستی پردازش گردیده وقابل فهم و نگهداری وبازیابی گردد. در ضمن هرموسسه ای برای تداوم جریان کاری خود نیازبه یک دید سیستمی دارد. دیدسیستمی که همه بخش ها را زیرنظرداشته ویک نوع یکپارچگی درتصمیم‌گیری، که لازمه موفقیت یک مؤسسه می باشد را بوجود می آورد. باید توجه داشت که سیستم های اطلاعاتی بامدیریت اطلاعات تفاوت دارند بطوریکه سیستم های اطلاعاتی درخدمت مدیریت اطلاعات تحت عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت قرارگرفته وازآن استفاده می کند. سیستمهای اطلاعاتی به معنی گردآوری، ذخیره، پردازش اشاعه و استفاده ازاطلاعات است این مسأله به نرم افزارویا سخت افزار محدود نمی شود بلکه اهمیت انسان وهدفهایش را در استفاده از فن‌آوری، ارزشها ومعیارهایی که دراین انتخاب به کار می رود، همچنین ارزیابی نهایی از اینکه این ابزار وسیله ای برای رسیدن به هدفهایش بوده اند یاخیر رادربرمی گیرد.  • مدیریت تولید و انبارها ( انبار- برنامه ریزی تولید - کنترل تولید - تعمیر و نگهداری )

  • مدیریت منابع انسانی ( کارگزینی - جذب - آموزش - ارزیابی )
راهنمای برنامه نویسانبرنامه نویسان از ابزارها، تکنولوژیها و زبانهای مختلف برنامه نویسی استفاده می کنند.


اتوماسیون اداری

تعریف کاربر جدید در اتوماسیون اداری

IFA Wiki version 3.0.5.600.